Meddelande vid avhämtning

Uppdaterad och gällande från och med den 22 november 2021


UGroupMedia Inc

UGroupMedia Inc. samlar in följande kategorier av personuppgifter:

• Identifierare;

• Kategorier av personuppgifter som anges i Kaliforniens lag om kundregister;

• Kommersiell information;

• Internet eller annan liknande nätverksaktivitet;

• Geolokaliseringsdata;

• Slutsatser dragna från annan personlig information.

Vi samlar in denna personliga information för följande affärsändamål:

• Underhåll och service av ditt konto;

• Behandling och fullgörande av dina produkter och beställningar;

• Tillhandahålla kundservice;

• Hantera betalningar för dina beställningar;

• Analysera data för att förbättra våra produkter och tjänster;

• Annonsering och marknadsföring av våra produkter till dig.


Vi Säljer INTE Personlig information.

För att se vår fullständiga integritetspolicy, besök https://www.portablenorthpole.com/privacy-policy

Om du har några frågor om detta meddelande eller behöver få tillgång till det i ett alternativt format på grund av att du har ett funktionshinder, vänligen kontakta gdpr@ugroupmedia.com.


Vi antar detta meddelande vid inkasso för att följa California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Vi förbehåller oss rätten att inte uppfylla någon begäran från personer som inte är bosatta i Kalifornien om några rättigheter som anges häri inte ges till dem enligt tillämpliga sekretesslagar.

UGroupMedia Inc, alla rättigheter förbehållna 2007-2023