Oznámenie pri zbere

Aktualizované a účinné od 22. novembra 2021


UGroupMedia Inc. zhromažďuje nasledujúce kategórie osobných údajov:

• Identifikátory;

• Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o evidencii zákazníkov;

• Obchodné informácie;

• Internetové alebo iné podobné sieťové aktivity;

• Geolokačné údaje;

• Závery vyvodené z iných osobných údajov.


Tieto osobné údaje zhromažďujeme na tieto obchodné účely:

• Vedenie a obsluha vášho účtu;

• Spracovanie a plnenie vašich produktov a objednávok;

• Poskytovanie služieb zákazníkom;

• Spracovanie platieb za vaše objednávky;

• Analyzovanie údajov s cieľom zlepšiť naše produkty a služby;

• Reklama a marketing našich produktov pre vás.


Nechceme predávať osobné údaje.


Ak si chcete pozrieť naše úplné zásady ochrany osobných údajov, navštívte stránku https://www.portablenorthpole.com/privacy-policy

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia alebo potrebujete prístup k nemu v alternatívnom formáte z dôvodu zdravotného postihnutia, obráťte sa na gdpr@ugroupmedia.com.


Toto oznámenie pri zbere prijímame s cieľom dodržiavať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov ("CCPA"). Vyhradzujeme si právo nevyhovieť žiadnej žiadosti osôb, ktoré nie sú obyvateľmi Kalifornie, ak niektoré práva uvedené v tomto dokumente nie sú im priznané podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.

UGroupMedia Inc. všetky práva vyhradené 2007-2023