Δώρα για φίλους

Στείλτε ένα μαγικό δώρο στους φίλους σας με βίντεο Premium

Χαρίστε έναν κωδικό για να ξεκλειδώσετε οποιοδήποτε από τα 17 Premium βίντεο μας

Μετά την αγορά, θα σας στείλουμε με email τον κωδικό/τους κωδικούς δώρου για να τον/τους μοιραστείτε με τον/τους φίλο/ους σας.

Στείλτε ένα μαγικό δώρο στους φίλους σας με κλήσεις και βιντεοκλήσεις

Χαρίστε έναν κωδικό για να ξεκλειδώσετε οποιαδήποτε από τις 51 κλήσεις Premium ή τις κλήσεις βίντεο

Μετά την αγορά, θα σας στείλουμε με email τον κωδικό/τους κωδικούς δώρου για να τον/τους μοιραστείτε με τον/τους φίλο/ους σας.