Известие при събиране

Актуализирано и в сила от 22 ноември 2021 г.


UGroupMedia Inc. събира следните категории лична информация:

• Идентификатори;

• Категории лична информация, изброени в калифорнийския закон за клиентските записи;

• Търговска информация;

• Дейност в интернет или други подобни мрежи;

• Данни за геолокация;

• Изводи, направени на базата на друга лична информация.


Събираме тази лична информация за следните бизнес цели:

• Поддържане и обслужване на Вашия акаунт;

• Обработка и изпълнение на Вашите продукти и поръчки;

• Осигуряване на обслужване на клиенти;

• Обработване на плащания по вашите поръчки;

• Анализиране на данни с цел подобряване на нашите продукти и услуги;

• Рекламиране и маркетинг на нашите продукти за вас.


Ние НЕ продаваме лична информация.


За да видите пълната ни политика за поверителност, посетете https://www.portablenorthpole.com/privacy-policy

Ако имате някакви въпроси относно това Уведомление или се нуждаете от достъп до него в алтернативен формат поради наличие на увреждане, моля, свържете се с gdpr@ugroupmedia.com.


Приемаме настоящото Уведомление при събиране, за да спазим изискванията на Закона за защита на личните данни на потребителите в Калифорния ("ЗЗЛД"). Ние си запазваме правото да не изпълним нито едно искане от лица, които не са жители на Калифорния, ако някое от правата, предвидени в настоящия документ, не е дадени на тях съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

UGroupMedia Inc, всички права запазени 2007-2023